Internal Pain
Home Theme

(via sercejajuzniemamserca)

(Source: polskie-zdania, via sercejajuzniemamserca)

dziś byłam smutna
wczoraj byłam smutna
w zeszłym tygodniu byłam smutna
miesiąc temu byłam smutna
rok temu byłam smutna
jutro będę smutna

i to
całkiem smutne

(via sercejajuzniemamserca)

(Source: blada-cera, via sercejajuzniemamserca)

Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.

01.09.14 i znów się zacznie to wszystko..

(Source: zyjemyiumieramy, via life-is-brutal-fuck)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter